Due to the coronavirus, we are closing the booking for December. If the situation changes, we will reopen.

Stengelsen husky

Gavekortene kan brukes til sledetur opplevelsene / The gift cards can be used for the sleigh ride experiences

Prisen på sledeturene går ned jo flere personer det er. foreksempel 1 person koster Nok.1.400,- . for 4 personer det koster Nok.4.000,- ( Nok.1.000,- pr. person) / The price of the sleigh rides goes down the more people there are. for example 1 person costs Nok.1.400, -. for 4 people it costs Nok.4.000, - (Nok.1.000, - per person)

Sledetur for barn er prisen NOK. 600,- Sled ride for children is the price NOK. 600, -