PERSONVERNSPOLITIK


Nettbutikk [….] Tilgjengelig på adressen [….] , Identifikasjonsnummer […] , firma basert i […] behandler personopplysninger som er innhentet fra brukeren for å oppfylle bruksbetingelsene og bekrefte dem samt å bære ut behandlingen av bestillinger og leveranser og for å sikre nødvendig kommunikasjon i løpet av den lovpålagte perioden.

Generelle bestemmelser

1. Ansvarlig for behandling av personopplysninger, i samsvar med GDPR (heretter referert til som "Forskrift") er [… ..] , identifikasjonsnummer [….] , Basert i [….] (Heretter kalt "Ansvarlig behandling" ”);

2. Kontaktinformasjonen til den behandlingsansvarlige er: e-postadresse: [……] , telefonnummer : [………] ;

3. "Personopplysninger" betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Kilden til personopplysninger

1. Den behandlingsansvarlige behandler personopplysninger etter å ha fått kundens samtykke. Personopplysninger samles inn under inngåelsen av kjøpekontrakten og under gjennomføringen av bestillingen plassert på butikkens side […] .

2. Den behandlingsansvarlige behandler bare kontaktinformasjon og informasjon som gjør det mulig å identifisere kunden som er nødvendig for oppfyllelse av kjøpekontrakten;

3. Den behandlingsansvarlige behandler personopplysninger for regnskaps- og leveringsformål og for å tillate nødvendig kommunikasjon mellom kontraherende parter i den perioden loven krever. Personopplysninger blir ikke offentliggjort eller overført til utlandet.

Formålet med databehandling

Den behandlingsansvarlige behandler personopplysninger for følgende formål:

1. Registrering på nettstedet [….] I samsvar med kapittel IV, avsnitt 2 i GDPR;

2. Utførelsen av bestillingen opprettet av kunden (navn, fornavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer);

3. For å overholde lovene og forskriftene som følger av kontraktsforholdet mellom den behandlingsansvarlige og klienten;

4. Personopplysninger er nødvendige for gjennomføring av kjøpekontrakten. Kontrakten kan ikke utføres uten personlige data.

Oppbevaringsperioden for personopplysninger

1. Den behandlingsansvarlige oppbevarer kun personopplysningene i den tiden det er nødvendig for å overholde rettighetene og forpliktelsene som følger av kontraktsforholdet mellom behandlingsansvarlig og kunden. Dataene oppbevares i 3 år fra kontraktsinngåelsen;

2. Den behandlingsansvarlige har plikt til å slette personopplysninger etter utløpet av oppbevaringsperioden fastsatt i loven.

Mottaker og behandler av personopplysninger

Enhver tredjepart som behandler personopplysninger fra kunder på vegne av den behandlingsansvarlige, blir databehandler. Tjenestene til underleverandøren er avgjørende for gjennomføringen av kjøpekontrakten og behandlingen av bestillingen som er lagt av kunden fra kontrolleren.

Underleverandører til den behandlingsansvarlige er:

  • Webnode AG (e-handelsløsning);
  • Transportselskap;
  • Google Analytics (analyseverktøy for nettstedet ditt);

Kundens rettigheter

I samsvar med forskriftene har kunden følgende rettigheter:

1. rett til innsyn i data;

2. rett til å rette opp data;

3. rett til sletting av data;

4. rett til å motsette seg databehandling;

5. rett til dataportabilitet;

6. rett til å trekke tilbake samtykke til databehandling ved å sende en e-post til: stengelsenhusky@gmail.com

7. Rett til å klage til tilsynsmyndigheten i tilfelle mistanke om brudd på reglene.

Sikkerhet av personopplysninger

1. Den behandlingsansvarlige erklærer å ha iverksatt alle tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å garantere bruk av personopplysninger som respekterer personvernet til de berørte personene;

2. Den behandlingsansvarlige har implementert alle tekniske tiltak som er nødvendige for å garantere sikkerheten til dataene han har samlet inn, spesielt for å sikre tilgang til datamaskinen med et passord, for å bruke antivirusprogramvare og for å utføre periodisk vedlikehold fra datamaskinen. .

Avsluttende bestemmelser

1. Ved å plassere en bestilling på nettstedet stengelsenhusky.com Kunden erkjenner å ha lest og godtatt vilkårene knyttet til beskyttelsen av personopplysninger;

2. Kunden godtar alle disse vilkårene ved å merke av i den tilhørende boksen på bestillingsskjemaet;

3. Den behandlingsansvarlige forbeholder seg retten til å oppdatere og endre disse forholdene når som helst og uten varsel. Den siste versjonen av disse vilkårene vil bli publisert på nettstedet.

Disse reglene vil tre i kraft på [Dato]